อากาศประหลาด / Weather Forecast OWL

OSTWESTFÄLISCHER BILDERBOGEN: อากาศประหลาด / Weather Forecast OWL Deutsche Leitkultur Blog by Anke Raum, Piyakal Sinprasert, u.a. กรุงเทพฯ/Berlin, July 14th 2017 ปกติแล้ว อากาศในเดือนกรกฎาคมที่เวสต์ฟาเลนตะวันออกมักจะร้อน แห้ง และมีแดดจัด แต่ปีนี้กลับฝนตกเฉอะแฉะ มีเมฆฝนครึ้มและอากาศเย็น ทำไมกันนะ Ms July in Eastwestphalian region is expected to be chatty and hot, dry and sunny. Not so this year. In 2017 she is wet and cloudy and cold and speechless. […]

Weiterlesen อากาศประหลาด / Weather Forecast OWL